Upute

Prijava radova i pisanje sažetaka

  • Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranih ili postdiplomskih studija, kao i oni koji su nedavno završili studij
  • Prijave za aktivne i pasivne sudionike traju od 5.9.- 5.10.2018. godine.
  • Studentska izlaganja na kongresu traju 15 minuta uz 10 minuta rasprave.
  • Koautorstvo u radu je moguće.
  • Obavijest o prihvaćanju rada, uz program kongresa, bit će dostavljena do 10.10.2018.
  • Pri prijavi izlaganja aktivni sudionici prilažu sažetak rada od 300 do 900 riječi.
  • Sažetke su dužni prijaviti i autori usmenih izlaganja i autori postera.
  • Ako rad ima više autora, svaki autor koji se prijavljuje kao sudionik dužan je prijaviti rad u za to predviđenom dijelu Obrasca za prijavu.

Uplata kotizacije

Upute za kunske uplate iz Hrvatske:
Uplate se vrše univerzalnim nalogom za plaćanje (općom uplatnicom) isključivo u kunama.

U rubriku platitelj potrebno je navesti svoje ime i prezime te ime fakulteta. Obavezno naglasite osobi na šalteru da kod uplate mora biti vidljivo Vaše ime i prezime. Poziv na broj primatelja: 11-2015, Opis plaćanja: Kotizacija za RIK 2018

U rubriku primatelj obavezno:  UDRUGA STUDENATA FILOZOFIJE „FURIJA“
Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka
IBAN računa: HR1523900011100770248
SWIFT CODE: HPBZHR2X
Hrvatska poštanska banka, d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Upute za devizne uplate iz inozemstva:
Uplate se vrše u banci isključivo u eurima.

Obavezno osobi na šalteru navesti ime i prezime i adresu platitelja.

Obavezno navesti primatelja:
UDRUGA STUDENATA FILOZOFIJE „FURIJA“
Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka
IBAN računa: HR1523900011100770248
SWIFT CODE: HPBZHR2X
Hrvatska poštanska banka, d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

!!! Uplata također mora sadržavati i IBAN platitelja, naziv banke platitelja, adresu banke platitelja i SWIFT CODE platitelja !!!

Uplaćujete li kotizaciju za više osoba odjednom, obavezno prilikom uplate naglasite da je važno da navedena i primatelju vidljiva budu imena svih osoba za koje uplaćujete kako bismo vas mogli povezati s uplatom. Također, želimo naglasiti da kotizacija nije povratna.

VAŽNO!! Preslikanu potvrdu o uplati dostaviti na rikffri@gmail.com nakon uplate. U protivnom prijavitelju NEĆE biti omogućeno sudjelovanje na Kongresu.

KOTIZACIJE

Za aktivne sudionike 25 €
Za aktivne sudionike kojima NIJE potreban smještaj 15 €
Za pasivne sudionike 35 €
Za pasivne sudionike kojima NIJE potreban smještaj 15 €

Za studente Sveučilišta u Rijeci kao pasivne sudionike 25 kn                                                                                                                                                                                                                                                            Za studente Sveučilišta u Rijeci koji na kongresu sudjeluju kao aktivni sudionici sudjelovanje je besplatno.

U kotizaciju je uključen smještaj (2 noćenja), ručak svaki dan kongresa, besplatan javni prijevoz po gradu Rijeci za vrijeme boravka i kongresni materijali.