Više o kongresu

Riječki interdisciplinarni kongres je studentski kongres koji se ove godine održava 6. put u razdoblju od 8. – 9. 11. 2018. Na ovogodišnjem kongresu će se raspravljati o temama ljudskih prava i društvene pravednosti, a naslov kongresa je ZNANOST I RELIGIJA (nakon Seksualnosti 2013. godine, Tehnologije i društva 2014. godine, Društva (ne)znanja 2015. godine, Ljepote i zdravlja 2016. godine i Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji 2017. godine). Želja nam je i ove godine na kongresu okupiti studente svih sveučilišta u regiji i šire, te na taj način interdisciplinarno pristupiti ovogodišnjoj temi kongresa. Oblici sudjelovanja na ovogodišnjem kongresu su: aktivno sudjelovanje usmenom prezentacijom, poster prezentacijom, organizacijom radionice, te sudjelovanje bez rada pri čemu se od studenata očekuje uključivanje u ponuđene radionice, tribine i rasprave (pasivni sudionici). Važan dio programa kongresa čine pažljivo birane teme pozvanih predavanja i sudjelovanja eksperata različitih struka u tribinama – prošlih godina u program je bilo uključeno 6 pozvanih predavanja, tri tribine čiji su gosti bili mladi znanstvenici, poduzetnici, aktivisti i predstavnici struke. Ovi sadržaji problematiziraju aktualna pitanja vezana uz temu kongresa te su namijenjeni kako sudionicima kongresa, tako i ostalim studentima i zainteresiranoj javnosti. Do sada su na RIK-u sudjelovali prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, dr. sc. Neven Budak, prof. dr. Sven Maričić, prof. dr. sc. Petar Turčinović, Elizabeta Gojan, dr. Sc. Snježana Prijić- Samaržija, dr. sc. Hrvoje Fulgosi, dr. Lidija Gajski te brojne druge osobe iz akademskog svijeta, ali i svijeta poduzetništva i medija.

U visokom obrazovanju, iako studenti mogu usvojiti brojna i važna teorijska znanja, nedovoljno se potiče znanstveni istraživački rad studenata, za čime postoji velik interes i potreba. Primjena stečenog teorijskog znanja studentima je neophodna kako bi studenti tokom studija stekli znanja, kompetencije i vještine potrebne da se bave svojom strukom na najvišoj razini, ali i da nauče svoje spoznaje razumljivo komunicirati širim skupinama. Istovremeno, poticanje znanosti na osvrt prema aktualnim zbivanjima u društvu iznimno je važno, pošto se ono općenito slabo primjećuje što rezultira neinformiranošću šireg građanstva o znanstvenoj perspektivi u nizu pitanja, te gotovo potpunoj odvojenosti akademske zajednice i ostatka građanstva, iz čega potiču brojni drugi društveni problemi. Izuzev navedenog općeg problema, primjetan je i posebno naglašen nedostatak interdisciplinarnog rada koji je nužan za uspješano bavljenje znanošću budući da je za adekvatno istraživanje određenih fenomena neophodno sagledati problem iz perspektive više znanstvenih disciplina. Javlja se potreba za promicajnem suradnje i dijaloga studenata različitih fakulteta kako bi oni mogli proširiti svoja teorijska znanja ali i upoznati druge pristupe i metodologije istraživanja istog predmeta. Ovim projektom želi se stoga potaknuti takav, interdisciplinaran dijalog i razmjena znanja, te odgovoriti na potrebu za objedinjavanjem studenata društveno humanističkih, ali i drugih znanosti za promišljanjem aktualnih procesa koji djeluju na različite aspekte današnjeg društva poput edukacije, komunikacije, prava i politike, umjetnosti.

Tema ovogodišnjeg kongresa ”Znanost i religija” je aktualna i u današnjem društvu predmet brojnih rasprava i otvorenih pitanja. U novije vrijeme postavlja se pitanje pripada li religija nekim prošlim vremenima i ima li budućnosti, je li došlo vrijeme kada je komunikacija ili čak ispreplitanje sa znanošću moguće i smisleno s obzirom na višestoljetne konflikte i sukobe. Teme poput potrebitosti vjeronauka u školama, utjecaj znanosti na religiju, abortus i eutanazija samo su dijelovi područja koja mogu biti predmet rasprave 6. RIK-a. Ovakvi i mnogi drugi problemi otvaraju mjesto brojnim diskusijama, preispitivanju i u krajnosti – kvalitetnoj studentskoj, interdisciplinarnoj debati koja se očekuje na Riječkom interdisciplinarnom kongresu.

Podteme kongresa

Kako bi do izražaja došla interdisciplinarnost kongresa, ove godine smo odlučili predložiti samo okvirne podteme kongresa koje nisu konačne već služe samo kao prijedlog i/ili usmjerenje.

Ponuđene teme sugestija su studentima koji se žele prijaviti na RIK 2018., a nisu sigurni kojom se temom žele baviti, i u kojem obliku. Naravno, ponuđene teme nisu jedine teme kojima se sudionici mogu baviti, već su slobodni odabrati vlastitu temu.

Studentska izlaganja pratit će rasprave koja omogućuju dublju elaboraciju problema i sagledavanje iz okvira različitih struka. Teme studentskih radova za kongres mogu se doticati nekih od sljedećih problema koje predlažemo:

Studentska izlaganja pratit će rasprave koja omogućuju dublju elaboraciju problema i sagledavanje iz okvira različitih struka. Teme studentskih radova za kongres mogu se doticati nekih od sljedećih problema koje predlažemo:


 • Vjeronauk u školi ili Crkvi
 • Religija i znanost kao jedno
 • Utjecaj znanosti na religiju
 • Abortus
 • Religija i književnost
 • Duhovnost
 • Znanost i religija kroz povijest
 • Religija danas
 • Utjecaj religije na odgoj djece
 • Psihologija religije
 • Eutanazija